Tietosuojaseloste

Onnellisuuden opas TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ
Nimi: Onnellisuuden opas (Tuulia Helmisola)
Y-tunnus: 3019948-7
Osoite: Vihnuskallionkatu 29, 37150 Nokia
Sähköpostiosoite: info (at) tuulialaine.com

REKISTERIN VASTUUHENKILÖ
Nimi: Tuulia Helmisola
Osoite: Vihnuskallionkatu 29, 37150 Nokia
Sähköpostiosoite: info (at) tuulialaine.com

REKISTERIN NIMI
Tuulia Helmisolan (Onnellisuuden opas) tuotteiden, palveluiden ja tapahtumien käyttäjärekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Tuulia Helmisolan tuotteiden, palveluiden ja tapahtumien käyttäjän (jäljempänä “Käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva Tuulia Helmisolan tuotteiden, palveluiden ja tapahtumien sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin (jäljempänä “Palvelu”) liittyvä henkilötietojen käsittely. Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen & kehittämiseen sekä Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen & kehittämiseen sekä analysointiin, markkinointiin ja tilastointiin.

REKISTERIN TIETORYHMISTÄ
Palvelussa käsitellään Käyttäjän yhteystietoja sekä muita Käyttäjän itse antamia tietoja henkilötietolain sallimissa rajoissa.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötietoja kerätään Käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin. Tietoja voidaan henkilötietolain sallimissa rajoissa siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevalle palvelimelle tallennettavaksi ja käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Sähköisessä muodossa oleva aineisto kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat suojattu salasanoilla.

REKISTERISELOSTEEN SAATAVUUS
Käyttäjällä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu sekä oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Käyttäjällä on myös oikeus vaatia kaikkien itseään koskevien tietojen poistamista rekisteristä. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Tuulia Helmisola, Vihnuskallionkatu 29, 37150 Nokia.